فروش تدریس ها

محل تبلیغ

یک باکس

آخرین فایل ها

بیشترین بازدید

تبلیغ چپ پایین

جستجوی فایل ها


تبلیغ چپ پایین پایین

مریتاباکس

تحقیق آماده تاثیر تشویق و افزایش یادگیری دانش آموزان
قیمت: 30000 ریال
نقش و تاثیر آموزش و پرورش در پیشرفت و عقب ماندگی کشور
قیمت: 30000 ریال
تاثیر رسانه‏ ها در تغییر تفکرات جوامع بشری
قیمت: 20000 ریال
نقش رسانه بر کودکان
قیمت: 20000 ریال
نقش رسانه ها در فرآیند یادگیری دانش آموزان
قیمت: 20000 ریال

دانلود رایگان

محل تبلیغ

مریتاباکس

آمار گیر سایت

رنک الکسا

logo-samandehi

تبلیغ راست پایین

فارس باکس

ورود کاربران